"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการดี คนมีคุณภาพ เปิดโอกาสการศึกษาและกีฬา ลดยาเสพติด ส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า นำพาชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วม ตลอดจนสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น"

จดหมายข่าว

กิจกรรม/ผลงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

วีดิทัศน์

ที่นี่..ตำบลคลองลุ

  • 1 ถ้ำผึ้ง

  • 2 ตรัง จังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของดินแด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ อบต.คลองลุ ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000002
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000140
คน
icon
เดือนนี้
0000044
คน
icon
ปีนี้
0002649
คน
icon
ทั้งหมด
0007466
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest