ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.คลองลุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

Share on Line
Share on Pinterest