ประกาศ อบต.คลองลุ เรื่องเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านท่าจูด หมู่ที่ 7 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

Share on Line
Share on Pinterest