ประกาศ อบต.คลองลุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองลุ อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest