เปิดเผยราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งหลา หมู่ที่ 3 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

Share on Line
Share on Pinterest