การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ซ่อมสร้างขยายผิวทางลาดยางแบบพราราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ตง.ถ.30.002 สายบ้านทอญหาญ-คลองเคียน-เหนือคลอง หมู่ที่ 6

Share on Line
Share on Pinterest