ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.30-002 สายบ้านทอนหาญ-คลองเคียน-เหนือคลอง หมู่ที่ 6 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

Share on Line
Share on Pinterest