ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ

Share on Line
Share on Pinterest