วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสาคร​ เทือกทักษ์ รองนายก อบต.คลองลุ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง และพนักงาน อบต.คลองลุ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 2/2564 ดังนี้ หมู่ที่ 4 1) นางจันจิรา​ โชติกมาศ 2)นางนงรัตน์​ แก้วสม 3)นางสุภา​ สุทธินนท์ 4)นางสุลี​ ปานเต้ง 5)นางกันยา​ เกื้อคง หมู่ที่ 5 1)นายพลอย​ ชุมเพ็ง 2)นางจิตรตรา​ หลงหา 3)นางสาวศิริลักษณ์​ จันทร์โหน่ง 4)นางสาวบุญพิทักษ์​ คงประสม ณ พื้นที่ตำบลคลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

Share on Line
Share on Pinterest