วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเซ่งฮั่น​ ตั้นสุย รองนายก อบต.คลองลุ และนางหทัยทิพย์​ ไชยโยธา​ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ อบต.คลองลุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง และพนักงาน อบต.คลองลุ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 2/2564 ดังนี้ หมู่ที่ 3 1) นางสาวนารีรัตน์​ ยุ่งยั่ง 2)นางจรุงจิตร​ ชุ่มเพ็ง 3)นางสำอาง​ ภักดีโชติ หมู่ที่ 6 1)นางกิ้มเถี้ยน​ เทือกทักษ์ 2)นางเยือน​ ละเอียด 3)นางสาวสิริลภัส​ หลงหา 4)นายสมคิด​ ไชยภักดี ณ พื้นที่ตำบลคลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

Share on Line
Share on Pinterest