วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ตั้นซ้าย นายก อบต.คลองลุ พนักงาน อบต.คลองลุ มอบวัสดุถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ผู้ถูกกักตัวเนื่องจากสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้ หมู่ที่ 6 บ้านคลองเคียน จำนวน 1 ครัวเรือน เพื่อสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Share on Line
Share on Pinterest