วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ(ส.ถ.1/1)และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ(ผ.ถ.1/1) จึงปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ เพื่อให้ทราบด้วยทั่วกัน

Share on Line
Share on Pinterest