วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายอำมอน แสงรัตน์ ปลัด อบต.คลองลุ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คลองลุ มอบให้ นางหทัยทิพย์ ไชยโยธา นักพัฒนาชุมชน ฯ พร้อมด้วยพนักงาน อบต.คลองลุ อสม.หมู่ที่ 2 และ อสม.หมู่ที่ 6 แจ้งคำสั่งให้กักตัวและมอบวัสดุถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ผู้ถูกกักตัวเนื่องจากสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้ หมู่ที่ 2 บ้านท่าด่าน จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านทอนหาญ จำนวน 1 ครัวเรือน หมู่ที่ 6 บ้านคลองเคียน จำนวน 2 ครัวเรือน

Share on Line
Share on Pinterest