วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายอำมอน แสงรัตน์ ปลัด อบต.คลองลุ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คลองลุ มอบให้ นางหทัยทิพย์ ไชยโยธา นักพัฒนาชุมชน ฯ พร้อมด้วยพนักงาน อบต.คลองลุ อสม.หมู่ที่ 1 และ อสม.หมู่ที่ 4 แจ้งคำสั่งให้กักตัวและมอบวัสดุถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ผู้ถูกกักตัวเนื่องจากสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านคลองลุ จำนวน 1 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านทอนหาญ จำนวน 1 ครัวเรือน เพื่อสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Share on Line
Share on Pinterest