(เมื่อวาน) วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. นางหทัยทิพย์ ไชโยธา นักพัฒนาชุมชน ฯ พร้อมด้วยพนักงาน อบต.คลองลุ ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พื้นที่ตำบลคลองลุ

Share on Line
Share on Pinterest