ตรัง จังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของดินแดน ด้ามขวานไทยที่นี่มีดีทั้งเรื่องของ ของกินเลื่องชื่อ

 ตรัง จังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของดินแดน ด้ามขวานไทยที่นี่มีดีทั้งเรื่องของ ของกินเลื่องชื่อ

"ตรัง" จังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของดินแดน ด้ามขวานไทยที่นี่มีดีทั้งเรื่องของ ของกินเลื่องชื่อ

          จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหัวเมืองอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ชายฝั่งทะเลตะวันตกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่ปรากฎในจังหวัดตรังมีอยู่ทั่วไป เช่น โครงกระดูกมนุษย์โบราณที่ถ้ำซาไก อำเภอปะเหลียนขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผา ลูกปัดแก้ว เครื่องประดับ ตามถ้ำต่าง ๆ

Share on Line
Share on Pinterest