องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ

เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง 92110

โทรศัพท์ : 0-7529-0604
        โทรสาร : 0-7529-0604-105

อีเมล์ : admin@klonglu.go.th

Share on Line
Share on Pinterest