ชื่อ
: นายนิพัธ เกิดดี
ตำแหน่ง
: พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์
: