วันที่ หมวดหมู่ รายการ
27 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP LASERJET ๑๐๒๐ (๑๒A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อประปา จำนวน 13 รายกา่ร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP LaserJet P1102 รุ่น HP 85A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรรสชรัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีภิเษก พุทธศักราช 2562 และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมกล้องดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ 452-53-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ คันหมายเลขทะเบียน 80-7086 ตรัง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.คลองลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขนาดบรรจุขวดละ 1 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเวทีเครื่องเสียง สำหรับแสดงการแสดงดนตรีพร้อมชุดผสมเสียง ไฟเสียงสีประดับเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 55นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าพื้นที่และจ้างเหมาดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าพื้นที่และจ้างเหมาดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมถนนสายเกาะแต้ว - สนามกีฬา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.30-013 สายบ้านเหนือคลอง - ช่องลม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลุ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,055 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.พ. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.พ. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.30-013 สายบ้านเหนือคลอง - ช่องลม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลุ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,055 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ก.พ. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.30-013 สายบ้านเหนือคลอง - ช่องลม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลุ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,055 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest