วันที่ หมวดหมู่ รายการ
15 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร เพื่อรับรองแบบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางมะตอย สำเร็จรูป ขนาดนำ้หนัก 20 กก./ถุง จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบเสียงไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหินเกล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ธ.ค. 2561 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ธ.ค. 2561 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบเสียงไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ย. 2561 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบเสียงไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ4 จำนวน 20 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2561 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ต.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.30-013 สายบ้านเหนือคลอง - ช่องลม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลุ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,055 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
3 ต.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ
3 ต.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำระบบเสียงไร้สาย
3 ต.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมสร้างผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนาเหนือ - ทุ่งปร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
3 ต.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจาย หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
3 ต.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งสะพานเคี่ยม - ทุ่งตากแดด หมู่ที่ 6 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
21 ก.ย. 2561 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest