วันที่ หมวดหมู่ รายการ
23 ก.พ. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 2 สาย 1).โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสระน้ำปัน-บ้านนายล้อม 2).โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎรอุทิศ
5 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง กอช่าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง กอช่าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 1 เครื่อง ,เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง และ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
29 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 195/80 R14 จำนวน 4 เส้น พร้อมปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า อบต. หมู่ที่ 5 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า อบต. หมู่ที่ 5 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก อุปกรณ์ไฟฟ้า
7 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป 250 ถุง และน้ำยาแอสฟัลท์ชนิดน้ำ 1 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึกพิมพ์ HP LASERJET 107A จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.30-002 สายบ้านทอนหาญ-คลองเคียน-เหนือคลอง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4,6 ตำบลคลองลุ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,525 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,200 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
30 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น และเก้าอี้ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น และเก้าอี้บริการประชาชน แบบ 4 ที่นั่ง
23 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างค่าเช่าพื้นที่และจ้างเหมาดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest