วันที่ หมวดหมู่ รายการ
23 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างค่าเช่าพื้นที่และจ้างเหมาดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ธ.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7086 ตรัง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-50-0001
8 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน คือ เก้าอี้พลาสติก และปากกาน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างทำตรายาง จำนวน 16 รายการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารื้อถอนเสาหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระหว่าง วันที่ 13-15 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ 9446 หมายเลขครุภัณฑ์ 002-45-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึกพิมพ์ รุ่น HP Laserjet 107A และหมึกพิมพ์ รุ่น Brqther TN-2480 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ธ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึกพิมพ์ รุ่น HP Laserjet 107A และหมึกพิมพ์ รุ่น Brqther TN-2480 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 6 รถ(6 ลบ.ม./รถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคลองลุ และโรงเรียนบ้านบางเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคลองลุ และโรงเรียนบ้านบางเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึกคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 485-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านบางเตา-บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1(ช่องลม) ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านคลองลุ-ท่าจูด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านคลองลุ-ท่าจูด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest